top of page

Visie op huiswerkbegeleiding

Huiswerkinstituut Hoevelaken biedt huiswerkbegeleiding, studiecoaching, bijles en examentraining voor het voortgezet, middelbaar en hoger (beroeps-)onderwijs. Wij zijn een maatschappelijk geëngageerd huiswerkinstituut waarbij gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en zelfontplooiing van onze leerlingen voorop staan.
 

In ons begeleidingsproces vinden we niet alleen kwalificatie en persoonlijke ontwikkeling belangrijk maar ook persoonlijke vorming en burgerschap. Kwalificatie is het opdoen van cognitieve vaardigheden en kennis, vorming is de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en burgerschap is de leerling voorbereiden op hun rol als toekomstig burger in de samenleving.

Onderwijs in de 21ste eeuw

Door technologie en digitalisering verandert de maatschappij in een rap tempo van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg hiervan is dat steeds meer mensenwerk door machines wordt overgenomen. Bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Het werk verandert en daardoor veranderen functies. Jongeren hebben 21ste-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

21ste-eeuwse vaardigheden bestaan uit 11 competenties die weergegeven zijn in onderstaand model van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Huiswerkinstituut Hoevelaken hanteert dit model bij het begeleiden van haar leerlingen.

21e eeuwse vaardigheden

Om jongeren goed voor te bereiden op de 21ste-eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs. Veel scholen vinden dit echter ingewikkeld. Uit onderzoek blijkt dat lessen op school over computers en het gebruik van digitale media niet of nauwelijks bijdragen aan de digitale geletterdheid van leerlingen.

Digitale geletterdheid

Huiswerkinstituut Hoevelaken levert een nadrukkelijke bijdrage aan de digitale geletterdheid van haar leerlingen, niet alleen in de vorm van het beschikbaar stellen van computers, laptops en tablets, maar juist ook door tijdens de begeleiding de digitale geletterdheid bij leerlingen te activeren en stimuleren. ​Digitale geletterdheid is de combinatie van de digitale vaardigheden, ICT basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Computational Thinking.

Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid

Informatievaardigheden
Informatievaardigheden omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. In de context van 21e-eeuwse vaardigheden gaat het hierbij vaak om digitale bronnen.

​​
Computational thinking
Computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen.

 

Mediawijsheid
De verwachting is dat de samenleving steeds verder zal medialiseren. Om optimaal mee te kunnen doen in de samenleving vol media is mediawijsheid onmisbaar. Het vinden van een baan, jezelf ontwikkelen en scholen, sociale contacten onderhouden, gezond blijven en zelfs gelukkig worden: voor al deze zaken zal het steeds belangrijker worden dat mensen de mogelijkheden van nieuwe mediatoepassingen weten te benutten – en soms ook juist weten te weerstaan. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media bieden, zowel in het onderwijs nu, als in de mediasamenleving van straks, hebben leerlingen mediawijsheid nodig.​

 

ICT-basisvaardigheden
ICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen. Het begrip computer wordt hier breed gebruikt, niet alleen als personal computer, desktop of tablet, maar elke technologie waarin een microprocessor is gebruikt die op basis van ingevoerde gegevens volgens een programma een aantal logische handelingen verricht met als uitvoer bepaalde algoritmes en tijdelijke opslag van gegevens.

 

 

Je kunt hier onze tarieven raadplegenKom je er niet uit, of heb je vragen, neem dan contact met ons op voor meer informatie!

bottom of page